Integriteit

Ben je slachtoffer /getuige van een inbreuk tegen de integriteit (discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, competitievervalsing, ...) binnen onze club?
Aarzel dan niet om het ons onmiddellijk te melden. Spreek de Club-API aan of vul dit formulier in (kan anoniem).

Aanspreekpunt Integriteit (API)

FC Latem hecht veel belang aan respect voor elkaar en een goede familiale sfeer. We sluiten ons daarom met veel plezier aan bij het initiatief van Voetbal Vlaanderen rond “integriteit”. Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel of ander) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.


WAAROM?

We zien het als voetbalclub als onze verantwoordelijkheid om te waken over bescherming van onze leden. Nog te veel incidenten van grensoverschrijdend gedrag worden niet tijdig opgemerkt en aangepakt. Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid en veiligheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden.

 

TAKEN VAN DE CLUB API

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen.

De taken van de API zijn:

• Aanspreekpunt en eerste opvang
• Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
• Preventie-activiteiten en ondersteuning

CLUB-API bij FC Latem

 

Binnen FC Latem is Dirk Janssens aangeduid als API. Hij is al jaren actief binnen de club en staat ter beschikking als aanspreekpunt voor wie iets te melden heeft rond grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook. Dirk leidt de operationele cel bij FC Latem, is 60 jaar en papa van 3 voetballende zonen. Dirk is al 15 jaar bestuurslid.

Voor Dirk is het psychisch en sociaal welbevinden zeer belangrijk. Hij is zich gaan verdiepen en bijscholen in het thema “integriteit” en “grensoverschrijdend gedrag”. Sedert begin oktober 2022 is hij de Club API (aanspreekpunt integriteit, na een opleiding bij Voetbal Vlaanderen. U kan bij Dirk terecht voor elke vraag, vermoeden of klacht over Psychisch, Fysiek of Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

U kan ook mailen naar meldpunt@fclatem.be of bellen op 0497/48.48.00. Dirk is ook vaak op de club. Spreek hem gerust aan. Hij vindt dan wel een gepast moment.

Als Club-API luistert hij naar je vraag of verhaal, en behandelt hij jouw melding in alle discretie en verleent hij advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. We hebben hiervoor in de club een duidelijk en correct actieplan.
 

Locatie

Clubhouse FC Latem

Hoge Heirweg 58
9830 Sint-Martens-Latem

09 282.39.84 (Luc Braeckman)
info@fclatem.be

Nieuwsbrief

Ontvang je graag het laatste nieuws van onze club?